Giới Thiệu

Là những giáo viên giảng dạy tin học ở các trường học, trong quá trình giảng dạy chúng tôi muốn giúp cho các bạn trẻ có đam mê với tin học có thêm kiến thức nên chúng tôi đã xây dựng trang web này với mục tiêu là ghi nhận lại những kiến thức về tin học đồng thời chia sẻ những kiến thức với mọi người để có thể giúp các bạn có những kiến thức tin học và cũng là nơi  chia sẻ và trao đổi với mọi người vì kiến thức thì vô hạn và cách học tốt nhất là chia sẻ nhiều người cùng học sẽ mang lại hiệu quả hơn.

Với những gì chia sẻ sẽ mong mọi người đóng góp để trang web có thể đáp ứng tốt hơn và sẽ có nhiều lợi ích cho mọi người.