Tính tổng của n 1+2+3+..+n số

1

Tính tổng của n 1+2+3+..+n số, n nhập từ bàn phím?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Program viet_chuong_trinh_tong;
uses crt;
var n,i,s:integer;
Begin
  Clrscr;
  write('nhap so :');
  readln(n);
  S:=0; {tong ban dau = 0}
  for i:=1 to n do S:=S+i; {cong don cho toi n}
  Write('Tong cua 1+2+3+=',S);
readln;
End.

Tính tổng của n 1+3+5+..+n số, n nhập từ bàn phím

Program viet_chuong_trinh_tong;
uses crt;
var n,i,s:integer;
Begin
  Clrscr;
  write('nhap so :');
  readln(n);
  i:=1;
  S:=0; {tong ban dau = 0}
  While i<=n Do
    begin
      S:=S+i; {cong don cho toi n}
      i:=i+2;
    end;
  Write('Tong cua 1+3+5+=',S);
readln;
End.
Share.

About Author

Quen biết khắp thiên hạ Tri kỷ được mấy người ?

1
Bình Luận

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Vân Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Thông báo
Vân
Guest
Vân

Cho mk hoir giải s=1+3+…+n (lớp 8) nhứ thế nào ạ?