IC3 File and Folder

3

Bạn đang làm bài trắc nghiệm :

IC3 File and Folder

Họ và tên Nơi làm việc/học tập (Trường-Lớp) Email
1. Chuyện gì xảy ra nếu bạn bấm vào nút x trong vòng màu đỏ
2. Bạn bấm vào lệnh mà bạn sẽ sử dụng để hiển thị phần tên mở rộng của tập tin (file)
windows explorer windows 7
3. Phím nào cho phép bạn chọn một danh sách các tập tin , thư mục liền nhau.
4. Chọn hai phương thức được sử dụng để thiết lập một hệ thống chia sẻ tập tin
5. Bạn nhận được thông báo giống như sau (hình) điều đó có nghĩa gì?
Rename
6. Phím nào cho phép bạn chọn một danh sách các tập tin , thư mục không liên tục.
7. Mục đích của tập tin ứng dụng là gì?
8. Mục đích của thùng rác (Recyle Bin) là gì?
recycle bin
9. Bạn sử dụng phím nào để đổi tên thư mục?
10. Nếu bạn nhận được thông báo nói rằng bạn không thể hiển thị thư mục trên mạng nguyên nhân của việc này là:
11. Phần mở rộng của tập tin nào dưới đây có thể là ảnh chụp?
12. Mục đích của đường dẫn là gì?
13. Điều gì xảy ra khi bạn nhấn chuột và kéo con trỏ chuột ở góc dưới cửa sổ?
14. Thanh nào dưới đây chỉ ra vị trí hiện tại của tập tin (file) hoặc thư mục?
15. Làm thế nào để nhận biết một tập tin hay thư mục là shortcut?

Hãy bấm like fanpage của chúng tôi để nhận các bài trắc nghiệp mớiShare.

About Author

Quen biết khắp thiên hạ Tri kỷ được mấy người ?

3 Bình luận

Leave A Reply