Ôn Tập

Các đề ôn tập tin học tiểu học cũ:

Nhằm thuận tiện cho việc ôn tập và tham khảo chúng tôi đăng lại các câu hỏi ôn tập trong những năm gần đây.

Lưu ý:

  • Các bài trắc nghiệm này dựa theo sách Luyện tập tin học cùng ic3 spark.
  • Kết quả cái bài trắc nghiệm không lưu lại trên thống, nếu bạn phản hồi về câu hỏi hay đáp án xin vui lòng ghi lại rõ nội dung, đừng ghi câu số bao nhiêu vì các số thứ tự của câu hỏi có thể bị thay đổi.

ôn tập tin học