Ôn tập HK1 – K3 – 2016-2017

2

Bạn đang làm bài trắc nghiệm

Ôn tập HK1 - K3 - 2016-2017

Họ và tên Nơi làm việc/học tập (Trường-Lớp) Email
1. Em hãy chọn 4 thiết bị nhập (đưa thông tin vào máy)
2. Trong Paint khi muốn vẽ hình tròn, hình vuông, hoặc những hình tương tự dưới đây khi vẽ bạn nhấn thêm phím :
tỉ lệ

 
3. RAM (Random access memory) là loại bộ nhớ


4. Hình dưới đây là biểu tượng của trình duyệt nào?

5. Hãy đánh dấu những phát biểu đúng về hệ điều hành Windows 
6. Đơn vị xử lý trung tâm CPU là từ viết tắt của
7. Đây là cách ta cho hiện thanh menu của windows explorer tuy nhiên có một cách khác nhanh hơn đó là:
8. Khi đèn Caps Lock đang mở nếu ta bấm giữ phím Shift và nhấn phím abcd thì ta được chữ dạng
9. Trong Paint công cụ Eraser dùng để :
Eraser
10. Trong Windows Explore nhìn vào thông tin ở thanh địa chỉ bạn biết được những gì?
11. Read Only Memory (ROM) là loại bộ nhớ


12. Vì sao Windows được gọi là hệ điều hành đa nhiệm?
13. Để bấm được ký hiệu @ chúng ta giữ phím Shiftbấm phím số 2, cách dùng phím Shift trong trường hợp này là :

bàn phím
14. Mũi tên trên màn hình đại diện cho:
con trỏ chuột
15. Khi bạn xóa một tập tin, thư mục thì thông thường nó xẽ không mất luôn mà được giữ ở đây. Tên của biểu tượng này là:
Thùng rác
16. Trong Windows Explorer có nhiều cách để tạo một thư mục mới, một trong những cách đó là:
17. Hãy đánh dấu vào các phát biểu đúng:
18. Các thiết bị giao nhau bởi 2 đường tròn (hình) là thiết bị gì?
Thiết bị
19. Nếu không có biểu tượng paint nằm trên desktop hay Start menu thì:
20. Để ẩn Thanh Taskbar, trên thẻ Taskbar ta chọn mục nào sau đây:
21. Em hãy chọn 3 thiết bị xuất
22. Muốn xem lại những website đã truy cập ta sử dụng
23. Windows Explorer là chương trình dùng để:

Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

2 Bình luận

Leave A Reply