Ôn tập HK1 – K4 -2016-2017

0

Bạn đang tham gia bài trắc nghiệm :

Ôn tập HK1 - K4 -2016-2017

Phần lớn các câu hỏi bạn phải hoàn thành, không được bỏ qua, nếu bấm nộp bài không được hãy xem lại các câu hỏi bao trong khung đỏ..

Họ và tên Nơi làm việc/học tập (Trường-Lớp) Email
1. Trong Microsoft Word 2010 để gọi hộp thoại định dạng trang giấy bạn?
2. Bạn vào Control Panel → chọn Clock, Language and Region (hình) bạn sẽ làm được gì trong mục này


3. Trong Microsoft Word 2010 để ẩn/ hiện dải Ribbon bạn thao tác:
Ribbon
4. Trong Windows explorer để tìm kiếm tập tin hoặc thư mục bạn vào ô tìm kiếm bằng cách:
5. Đây là mặt sau của một máy tính để bàn, các thiết bị ngoại vi sẽ được kết nối với máy tính thông qua các:
6. Đánh dấu vào những tên thư mục bạn có thể tạo được trong Windows
7. Chế độ “ Screen Saver” có chức năng dùng để làm gì?
8. Đây là cách ta cho hiện thanh menu của windows explorer tuy nhiên có một cách khác nhanh hơn đó là:
9. Để sắp xếp các Icon trên màn hình theo tên, nhấn chuột phải trên màn hình Desktop → Sort by → chọn?
10. Các thiết bị giao nhau bởi 2 đường tròn (hình) là thiết bị gì?
Thiết bị
11. Thao tác tạo thư mục nào sau đây là đúng?
12. Đánh dấu chọn những mục cần thiết để bạn có thể gõ được dấu tiếng Việt :


13. Hãy đánh dấu những phát biểu đúng về hệ điều hành Windows 
14. Windows Explorer quản lý tập tin và thư mục dưới dạng :
15. Khi muốn thu nhỏ tất cả các cửa sổ đang mở trên desktop của Windows 7 bạn:
16. Khi bạn bấm chuột phải vào một thư mục hay tập tin và chọn Rename có nghĩa là bạn muốn :
đổi tên thư mục
17. Chọn 3 phát biểu đúng.
18. Icon của chương trình nào dưới đây không phải là một trình duyệt (Browser)
19. Để lưu văn bản lần 1 ( khi chưa có tên) bạn thao tác?
20. Chọn 2 kiểu bỏ dấu tiếng Việt phổ biến.
21. Hãy đánh dấu vào các phát biểu đúng:
22. Người ta chia máy tính thành 2 phần cơ bản đó là phần cứng và phần mềm, theo bạn điều này có đúng không?
máy tính
23. Đơn vị xử lý trung tâm CPU là từ viết tắt của
24. Bạn mua một cái máy in, người bán kèm theo máy in một chương trình giúp máy tính của bạn có thể làm việc được với máy in khi bạn kết nối chúng lại. Chương trình kèm theo đó gọi là:
25. Bạn hãy đánh dấu vào những cái tên mà nó không phải là phần mềm hệ thống (chọn 3).
26. Cụm từ nào trong thao tác trên Windows7 nói đến thay đổi màn hình chờ?
27. Tên miền .edu thuộc lãnh vực :
tên miền
28. Đây là giao diện mặc định khi vừa mở trình duyệt Internet Explorer, bạn hãy cho biết nếu muốn tìm kiếm thông tin thì bạn phải :
Tìm kiếm
29. Theo bạn đâu là các loại máy tính phổ biến
30. Để lưu một website có thể xem khi không vào mạng. ta sử dụng cách lưu:
31. Biểu tượng  Undo Typing dùng để làm gi?
32. Điều gì xảy ra khi bạn vào File → Options → Advanced → Show document content và chọn thuộc tính Show text boundaries:

Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Leave A Reply