Site icon Em Yêu Tin Học

Tam giác ảo

Tam giác ảo

Vẽ hình tam giác ảo sau đây:

Tam giác ảo

Nhân vật và biến

nhân vật và sân khấu

Hai nhân vật chỉ là 1 chấm duy nhất, nếu sử dụng nhân vật to quá thì khi vẽ nhân vật chạm biên hình vẽ sẽ bị sai, với lại trong giải thuật này nếu để nhân vật to quá chương trình sẽ chạy không đúng.

Code cho P1

Bạn có thể thay đổi dòng k=k+2 để biết tại sao nhé

Code cho nhân vật P2

Code cho P2
Exit mobile version