About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
57 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Thị Hoa
4 years ago

Cho em hỏi nếu nhập vào 3 số rồi tìm số bé nhất, hay lớn nhất thì ta lập trình như thế nào ạ?

Trâm
Trâm
Reply to  Đình Trọng
4 years ago

Bài của bạn, mình thêm lệnh nhập từ bàn phím không biết có đúng không. Bạn xem góp ý giúp mình. TO MaxMin MESSAGEBOX [Thong bao] [Ban hay nhap lan luot ba so tu nhien . Bam OK de tiep tuc.] make “a first readlist make “b first readlist make “c first readlist Make “max :a Make “min :a If :b>:max [Make “max :b ] If :c>:max [Make “max :c ] If :b<:min [Make "min :b ] If :c<:min [Make "min :c ] CS RT 90 PU Label (List "So "lon "nhat "la :max) SETY -20 ; Label (List "So… Read more »

Trần Thu
Trần Thu
Reply to  Trâm
2 years ago

Các bạn tìm hiểu sâu Các lệnh trong LOGO bằng tài liệu nào mà có các lệnh này, tớ thì chịu. Thanks bạn.

Lê Bình Đẳng
Reply to  Trâm
2 years ago

cách này hay đấy

heo heo
heo heo
Reply to  Nguyễn Thị Hoa
2 years ago

nhập ba số i , k, l từ bàn phím, hiện thông báo số lớn nhất trong ba số đó

vũ tâm
vũ tâm
4 years ago

nhập n từ bàn phím, kiểm tra n là số chẵn hay số lẻ. Bài này mình viết nhưng vẫn báo lỗi?

ho loi
ho loi
4 years ago

1/chi dum cach ve hinh ngoi sao co đầu ngoi sao đến tâm ngoi sao là 50 bước
2/chi dum cach ve hinh ngoi sao có chiều cao từ dinh ngoi sao di qua tâm ngoi sao và vuông goc với đường thăng ve tờ 2 ngoc ở dưới

administrator
administrator
Reply to  ho loi
4 years ago

Câu hỏi của bạn hơi khó đối với học sinh tiểu học, bài hướng dẫn chúng tôi sẽ viết nguyên một bài hoàn chỉnh, bạn nhớ theo dõi thường xuyên trên website hoặc fanpage. Hướng giải quyết ở đây là vì học sinh tiểu học chưa thể tính độ dài của ngôi sao bằng công thức toán học, do đó bạn phải vẽ một đa giác 5 cạnh độ dài 50, xác định tọa độ của 5 đỉnh của nó (pos) rồi sau đó dùng lệnh setxy để tạo thành ngôi sao. Câu hỏi số 2 để làm được việc… Read more »

Đương Dương
Đương Dương
4 years ago

thầy cho em hỏi vấn đề làm hình động thì như thế nào ạ ? thầy cho em ví dụ đơn giản để minh họa được không ?

chien duong
chien duong
4 years ago

Nhập vào ba số a,b,c bất kỳ. kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba cạnh của tam giác hay không, nếu không thì in ra màn hình “Không là ba cạnh của một tam giác”. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.

Trâm
Trâm
4 years ago

Đúng là bài toán khó với học sinh tiểu học vì học sinh chưa học về kiểm tra độ dài 3 cạnh có tạo thành tam giác không. Nếu giải bài này chỉ có cách gán kiến thức mới cho HS

Trâm
Trâm
Reply to  Đình Trọng
4 years ago

to tamgiac
messagebox[thong bao][ban hay nhap lan luot ba so duong bat ky, bam ok de tiep tuc]
make “a first rl
make “b first rl
make “c first rl
ifelse ( and (:a<:b+:c)(:b<:a+:c)(:c<:a+:b))[ make "p :a+:b+:c pr[ba so vua nhap la ba canh cua tam giac]
pr (list "chu "vi "tam "giac :p "dien "tich "tam "giac sqrt :p*(:p-:a)*(:p-:b)*(:p-:c))][pr[ba so vua nhap khong phai la ba canh cua tam giac]]
end
Mình giải thử bài này trong chay được MSWLogo không biết cách giải này được chưa, hãy xem và góp ý giúp nhé

Trâm
Trâm
Reply to  Đình Trọng
4 years ago

Kiểm tra giá trị nhập của a như thế nào vậy thầy?

Nothing More Information
Nothing More Information
Reply to  Đình Trọng
2 years ago

Code pascal nè thầy

Hoàng Chương
Hoàng Chương
Reply to  Trâm
3 years ago

Xuất ra Màn hình thì hay nhỉ.

hưng
hưng
4 years ago

cho em hỏi nếu muốn làm cái bài như la sắp xếp số điểm của học sinh thầy em nói có 5 trường hợp số học sinh giỏi ,so hoc sinh kha ,so học sinh yeu nhung o day em chi co may truong hop nay thoi

hưng
hưng
4 years ago

với lại nếu người dùng nhập số 8 thì phải xep ban do la hoc sinh kha

Ngừng
Ngừng
3 years ago

Bạn cho hỏi muốn viết chữ có dấu trong logo thì làm như nào vậy?

Kim Huệ
Kim Huệ
3 years ago

Thầy cho tôi hỏi, phầm mềm Mslogo 6.5 có chạy được lệnh for không? tại sao tôi làm cứ báo lỗi

Hoàng Thị Thùy
Hoàng Thị Thùy
Reply to  Đình Trọng
3 years ago

nhờ thầy chỉ dùm chỗ sai bài tính tổng các số chắn, nếu n là lẻ thì in ra màn hình là số lẻ
to tinhtong :n
rt 90
make “tong 0
ifelse (modulo :n 2)0 [lable (list :n “khong “thuoc “day “da “cho)][ for[i 2 :n 2][make “tong :tong + :i] label (list “tong “cua “day :tong)]
end

Hoàng Chương
Hoàng Chương
Reply to  Đình Trọng
3 years ago

Nếu nhập vào giá trị n là số lẻ thì chương trình báo lỗi:
“I don’t know how to lable in tinhtong
[ifElse Not(modulo :n 2)=0 [lable (list :n “khong “thuoc “day “da “cho)] [For [i 2 :n 2] [make “tong :tong + :i] label (list “tong “cua “day: :tong)]]”

Cảm ơn!

Hoàng Chương
Hoàng Chương
Reply to  Đình Trọng
3 years ago

Nhập vào số CHẴN thì vẫn tính được, nhưng nhập vào số LẺ thí THÔNG BÁO NHƯ THẾ.

to tinhtong :n
cs
rt 90
make “tong 0
ifelse Not (modulo :n 2)=0 [
lable (list :n “khong “thuoc “day “da “cho)][
for[i 2 :n 2][make “tong :tong + :i]
label (list “tong “cua “day :tong)]
end

tinhtong 145
I don’t know how to lable in tinhtong
[ifelse Not (modulo :n 2)=0 [lable (list :n “khong “thuoc “day “da “cho)] [for [i 2 :n 2] [make “tong :tong + :i] label (list “tong “cua “day :tong)]]

SAI CHỖ NÀO THỂ NHỈ??

Đình Trọng
Reply to  Hoàng Chương
3 years ago

Thầy xem lại lệnh xuất ra sân chơi LABEL , thầy viết nhầm là lable

Hoàng Chương
Hoàng Chương
Reply to  Đình Trọng
3 years ago

Chân thành cảm ơn!

Huyền
Huyền
3 years ago

Thầy có thể cho tôi xin tài liệu lập trình bằng mswlogo để tham khảo thêm được không thầy?

Minh Tân
Minh Tân
2 years ago

giải giúp em với: tim số có hai chữ số biết lấy số đó chia cho chữ số hàng dơn vị được thương 6 dư 5

Minh Tân
Minh Tân
2 years ago

Tìm số có 2 chữ số.mà 2 lần chữ số hàng chục bằng 5 lần chữ số hàng đơn vị

Lê Bình Đẳng
2 years ago

mọi người thử nhập lệnh nay xem .SETPENSIZE [5 5] SETPC 10 REPEAT 10 [REPEAT 24 [FD 10 RT 15 WAIT 5] PU LT 36 FD 24 PD]
.lt 90 fd 20 repeat 30 [ repeat 8 [ fd 1 ellipse 100 50 circle 45 ] rt 12 fd 30 repeat 12 [ fd 200 rt 120

Minh
Minh
2 years ago

Bạn giải giúp mình bài này với:
Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng khi viết thêm số 21 vào bên trái ta được một số gấp 31 lần số đã cho.

Lê Tuấn Kiệt
Lê Tuấn Kiệt
2 years ago

em thử gõ Iftrue 1=1[ print [dung roi] sao bảo Iftrue without TEXT

Trần Nhân
Trần Nhân
2 years ago

mọi người hướng dẫn cái thông báo này với: vẽ hình n cạnh, n nhập từ bàn phím. n = 11, nếu k vẽ được thì hiện thông báo “không vẽ hình được”. Ví dụ mình nhập 8.5, thì k vẽ hình được, vậy mọi người hd mình hiểu thêm về các câu lệnh này đươc không vậy.

Đức
Đức
2 years ago

Ai có thẻ cho mh hỏi cau này được ko
Cho dãy số có quy luật sau 5, 10, 15, 20 ,… N
Nếu N không thuộc dãy số trên thì viết ra san chơi “so duoc nhap không thuộc dãy số trên
Nếu N thuộc dãy số trên thì viết ra san chơi tổng của các số từ 5 dến N

giangnam
giangnam
1 year ago

cho em hỏi bài toán: Có 1 hình vuông cạnh N đon vị( N được nhập từ bàn phím khi em chạy chương trình) ta lấy 4 điểm chính giữa của 4 cạnh làm đỉnh của hình buông thứ 2. Từ hình thứ 2 ta cũng làm tương tự như trên được hình vuông thứ 3. Tiếp tụ như vậy đến hình vuông thứ K. (K được nhập từ bàn phím khi em chạy chương trình). Em hãy tìm tổng diện tích của K hình vuông và sử dụng các câu lệnh của MSWLogo để vẽ hình tạo bởi các… Read more »

Đỗ Chí Nhân
Đỗ Chí Nhân
11 months ago

Thầy cho em hỏi bài ạ:
Tìm các số có 2 chữ số, nếu lấy số đó chia cho chữ số hàng đơn vị của nó thì được thương là 6 và dư 5.

57
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x