Ôn thi tin học văn phòng

3

Bạn đang làm bài trắc nghiệm :

Ôn thi tin học văn phòng.

Bài trắc nghiệm này bao gồm các kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows và Microsoft Office link chia sẻ trên Tailieuthivienchucgiaoduc.

Nếu bạn thấy câu hỏi hay thắc mắc một vấn đề gì đó liên quan thì hãy để lại lời nhắn hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi trên fangape.

Họ tên
Email
Trong máy tính, CPU là gì?
Thuật ngữ nào sau đây để chỉ máy tính xách tay?
Thuật ngữ nào sau đây để chỉ máy tính để bàn?
Hãy cho biết 1GB bằng?
Hệ điều hành có chức năng gì?
Phần mềm nào sau đây không phải là hệ điều hành?
Phần mềm nào sau đây được dùng để trình chiếu?
Phần mềm nào sau đây không phải là trình duyệt web?
Thuật ngữ “Download” trong mạng Internet có nghĩa như thế nào?
Thuật ngữ “Upload” trong mạng Internet có nghĩa như thế nào?
Thuật ngữ nào sau đây dùng để chỉ dịch vụ thư điện tử trên Internet?
Dung lượng đĩa nào dưới đây có thể chứa được nhiều dữ liệu nhất?
Phần mềm Windows, Linux và Mac OS có đặc điểm gì chung?
Nhóm đơn vị đo thông tin nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự tăng dần?
Nhóm thiết bị nào sau đây là thiết bị nhập dữ liệu?
Công dụng của phím Print Screen (trên bàn phím) là gì?
Bạn muốn cho cửa sổ nhỏ hơn (không kín màn hình), trên cửa sổ bạn chọn nút nào sau đây?
Cách đặt mật khẩu như thế nào được coi là mạnh, ít bị xâm nhập?
Vì sao mở các tập tin đính kèm theo thư điện tử lại nguy hiểm?
Thiết bị nào sau đây dùng để kết nối mạng?
Để máy tính có thể hoạt động được, nhất thiết phải có phần mềm nào trước?
Tại sao khi lắp đặt hệ thống máy tính nên sử dụng bộ tích điện (UPS)?
Các tập tin sau đây, tập tin nào là tập tin hình ảnh?
Để thực hiện việc đổi tên tập tin, thư mục đang chọn ta dùng phím nào?
Sau khi xóa thư mục, tập tin bằng lệnh Delete. Thư mục, tập tin bị xóa sẽ được di chuyển vào đâu?
Hãy cho biết đâu là phần mềm diệt virus?
Kiểu gõ Telex là kiểu gõ bỏ dấu tiếng Việt bằng:
Để di chuyển qua lại các cửa sổ bằng bàn phím, tổ hợp phím nào sau đây có thể thực hiện được?
Phát biểu nào dưới đây là đúng nhất khi nói về tập tin?
Để hạn chế việc mất dữ liệu trong máy tính, cách nào dưới đây hạn chế được việc đó?
Hãy chỉ ra đâu là dịch vụ lưu trữ trực tuyến (online)?
Lợi ích của việc lưu trữ dữ liệu trực tuyến?
Để chọn nhiều thư mục, tập tin liền kề nhau ta giữ phím nào kết hợp với click chuột?
Để chọn nhiều thư mục, tập tin rời rạc nhau ta giữ phím nào kết hợp với click chuột?
Nén thư mục, tập tin có tác dụng gì?
Chức năng chính của phần mềm MS Word là gì?
Trong Microsoft Word, để mở một văn bản có sẵn, trong menu File ta chọn lệnh nào?
Trong Microsoft Word, muốn tạo mới một văn bản ta bấm tổ hợp phím nào?
Trong Microsoft Word, để chọn toàn bộ nội dung của văn bản ta bấm tổ hợp phím nào?
Trong Microsoft Word, khi đang soạn thảo muốn đưa con trỏ đến cuối văn bản ta bấm tổ hợp phím nào?
Trong Microsoft Word, muốn sao chép định dạng của một dòng (hoặc đoạn văn bản) cho một dòng (hoặc đoạn văn bản) khác ta chọn công cụ nào?
Trong Microsoft Word, muốn gọi hộp thoại để tìm kiếm một từ hay cụm từ bất kỳ ta sử dụng tổ hợp phím nào?
Trong một tài liệu Microsoft Word có nhiều trang, để di chuyển đến một trang bất kỳ ta sử dụng tổ hợp phím nào?
Trong Microsoft Word, tổ hợp phím Ctrl + H có chức năng gì?
Trong Microsoft Word, để soạn thảo được văn bản tiếng Việt với Font Times New Roman ta chọn bảng mã nào tương ứng trong chương trình gõ dấu tiếng Việt (Unikey, Vietkey....)?
Trong MS Word, để bỏ toàn bộ định dạng kiểu chữ của văn bản đang chọn ta nhấn tổ hợp phím nào?
Trong Microsoft Word, tổ hợp phím Ctrl + Shift + =” có chức năng gì?
Trong Microsoft Word, tổ hợp phím nào dùng để tăng / giảm cỡ (size) chữ đối với một đoạn văn bản đã chọn?
Trong Microsoft Word, muốn định dạng chữ đậm cho văn bản đang chọn ta bấm tổ hợp phím nào?
Trong Microsoft Word, để canh đều hai bên cho văn bản đang chọn ta bấm tổ hợp phím nào?
Trong Microsoft Word, để canh giữa cho văn bản đang chọn ta bấm tổ hợp phím nào?
Trong Microsoft Word 2013, để chèn ký hiệu chỉ mục tự động (Bullets) cho các đoạn đã chọn trong văn bản ta thực hiện như thế nào?
Trong Microsoft Word 2013, để đánh số thứ tự tự động (Numbering) cho các đoạn đã chọn trong văn bản ta thực hiện như thế nào?
Trong Microsoft Word 2013, công cụ Footnote dùng để làm gì?
Trong Microsoft Word, khi đang soạn thảo muốn lưu văn bản đã có với một tên khác, trong menu File ta chọn lệnh nào?
Trong Microsoft Word, muốn định dạng chữ gạch chân cho văn bản đang chọn ta bấm tổ hợp phím nào?
Trong Microsoft Word, muốn ngắt trang văn bản ta bấm tổ hợp phím nào?
Các phần mềm nào dưới đây dùng để soạn thảo văn bản?
Trong Microsoft Word 2013, muốn ngắt trang văn bản ta thực hiện như thế nào?
Trong Microsoft Word, muốn xem nội dung văn bản trước khi in (Print Preview), ta bấm tổ hợp phím nào?
Một tập tin Excel còn được gọi là gì?
Trong MS Excel, phím nào sau đây dùng để lưu một tập tin đang mở với tên khác?
Trong MS Excel, địa chỉ tuyệt đối của ô là thế nào?
Trong MS Excel, địa chỉ tương đối của ô là thế nào?
Trong bảng tính Excel, để sửa chữa dữ liệu trong một ô, ta chọn ô cần sửa rồi bấm phím nào sau đây?
Trong bảng tính Excel, hãy cho biết kết quả trả về của biểu thức: =COUNT(10.4,"Tinhoc", 7, "B")
Trong bảng tính Excel, muốn biết ngày, tháng, năm hiện hành của hệ thống ta dùng hàm nào?
Trong bảng tính Excel, muốn kết quả trả về là năm hiện hành của hệ thống ta viết biểu thức như thế nào?
Trong MS Excel, địa chỉ “$B$2” thuộc loại địa chỉ nào?
Trong MS Excel, địa chỉ nào dưới đây là địa chỉ tuyệt đối cột và tương đối dòng?
Khi nhập dữ liệu trong bảng tính Excel, tổ hợp phím nào cho phép xuống dòng trong cùng một ô?
Chọn phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây, khi nhập dữ liệu vào ô trong bảng tính Excel?
Trong MS Excel 2013, muốn sắp xếp dữ liệu trong ô của một bảng tính, ta chọn các ô cần sắp xếp rồi nhấp vào thẻ DATA, sau đó chọn tiếp lệnh nào?
Khi làm việc với bảng tính Excel, tổ hợp phím nào cho phép đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính?
Khi đang làm việc với MS Excel, muốn di chuyển từ sheet này sang sheet khác ta sử dụng phím hoặc tổ hợp phím nào sau đây?
Trong MS Excel, khi sử dụng biểu thức gặp phải thông báo lỗi “#VALUE!”, hãy cho biết lỗi trên là gì?
Hãy chọn phát biểu đúng khi nói về chức năng của các hàm trong Excel?
Trong bảng tính Excel, hãy cho biết kết quả trả về của biểu thức:
=LEN(TIN HỌC)
Trong bảng tính Excel, ô A1 chứa giá trị 7.5, hãy cho biết kết quả trả về của biểu thức:
=IF(A1>=8, "G", IF(A1>= 6.5, "K", IF(A1>=5. "TB", "Y")))
Trong MS PowerPoint 2013, để chèn bảng vào Slide ta thực hiện lệnh nào dưới đây?
Trong MS PowerPoint 2013, để tạo hiệu ứng chuyển trang cho Slide ta thực hiện như thế nào?
Trong MS PowerPoint 2013, để tạo hiệu ứng cho các đối tượng đang chọn ta thực hiện như thế nào?
Trong MS PowerPoint 2013, để thiết lập thời gian trình diễn hiệu ứng cho đối tượng đã chọn, ta thực hiện như thế nào?
Trong MS PowerPoint 2013, để tạo thêm hiệu ứng cho các đối tượng, ta chọn đối tượng cần tạo thêm hiệu ứng và thực hiện các thao tác nào dưới đây?
Trong MS PowerPoint 2013, để trình chiếu Slide hiện hành ta thực hiện như thế nào?
Trong MS PowerPoint 2013, để tạo mới tập tin trình chiếu theo mẫu giao diện có sẵn của chương trình, ta thực hiện như thế nào?
Các phần mềm nào dưới đây dùng để trình chiếu?
Mạng “Internet là gì ?
Chọn phát biểu đúng khi nói về tài khoản thư điện tử (email)?
Trang chủ (Homepage) là gì?
Để tải lại trang web đang mở ta dùng phím hay tổ hợp phím nào?
Khi thực hiện tìm kiếm bằng công cụ Google, muốn kết quả trả về chính xác từ khóa cần tìm ta sử dụng cú pháp như thế nào?
Khi thực hiện tìm kiếm bằng công cụ Google, ta có thể thực hiện các thao tác nào dưới đây?
Muốn sử dụng thư điện tử trước hết phải?
Khi nhận được thư điện tử có tiêu đề “Mail undeliverable” có nghĩa là:
Khi muốn nhập địa chỉ nhanh, nhờ trình duyệt tự động điền vào phía trước cụm “www.” và phía cuối “.com” ta dùng tổ hợp phím nào?
Hãy cho biết dưới đây đâu là một địa chỉ email?
Tên miền trong địa chỉ Website có “.edu” cho biết Website đó thuộc về?
Chức năng Bookmark của trình duyệt web dùng để?
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

3 Bình luận

    • Footnote hiện chú thích ở cuối mỗi trang hoặc ngay bên dưới phần chữ còn Endnote đặt chú thích ở cuối văn bản hoặc mỗi đoạn (section). Cảm ơn bạn đã phát hiện ra, chúng tôi đã sửa lại đáp án.

Leave A Reply