Browsing: bán kính

Để vẽ được ngôi sao ta đơn giản chỉ cần duy nhất một dòng lệnh…