Browsing: show pos

Để vẽ được ngôi sao ta đơn giản chỉ cần duy nhất một dòng lệnh…