Computing Fundamentals – IC3 Spark

9

Bạn đang làm bài trắc nghiệm :

Computing Fundamentals - IC3 Spark

Họ và tên Nơi làm việc/học tập (Trường-Lớp) Email
1. Em hãy cho biết những loại phần mềm nào cho phép người dùng tự do sao chép, phân phối, nghiên cứu, sửa đổi và cải thiện sản phẩm?


2. Khi em nhấp chuột vào nút Shutdown, máy tính sẽ như thế nào?
3. Để tránh các sự cố máy tính và bảo toàn dữ liệu, em chọn các bước thao tác nào dưới đây để tắt máy tính đúng cách?
4. Em hãy cho biết hai lựa chọn nào cho thấy máy tính xách tay có lợi thế hơn so với máy tính để bàn? (Chọn hai.)
5. Em hãy cho biết phát biểu nào dưới đây về chức năng của thùng rác (Recycle Bin) là đúng?
6. Em hãy cho biết điểm chính khác nhau giữa lệnh Copy (sao chép) và lệnh Cut (cắt)?
7. Em hãy cho biết nơi lưu trữ nào dưới đây chứa tập tin và thư mục trước khi bị xóa hoàn toàn?
8. Đây là một loại thiết bị vừa nhận thông tin vào và vừa xuất thông tin ra (vừa Nhập vừa Xuất)
9. Em hãy cho biết phần mềm ứng dụng nào dưới đây là thích hợp nhất để thực hiện trình chiếu các hình ảnh?
10. Em hãy chọn 4 loại thiết bị dùng để đưa thông tin từ máy tính ra ngoài (thiết bị XUẤT).
11. Em hãy đánh dấu 4 tên gọi các chương trình, phần mềm
12. Em hãy cho biết hai lựa chọn nào dưới đây chỉ ra tiện ích của tập tin nén? (Chọn hai.)
13. Em hãy cho biết hai nhiệm vụ của hệ điều hành là gì? (Chọn hai.)
14. Em hãy cho biết ba thiết bị nào dưới đây là thiết bị ngoại vi của máy tính để bàn?
15. Em hãy cho biết các thiết bị nào dưới đây là hai thiết bị lưu trữ dữ liệu? (Chọn hai.)
16. Em hãy cho biết tùy chọn nào dưới đây là quyền của tác giả bao gồm một loạt các quy tắc pháp lý và nguyên tắc được quy định bởi pháp luật hiện hành dành cho nội dung của họ, cho cả 2 loại ấn phẩm đã xuất bản và chờ xuất bản.
17. Em hãy cho biết phát biểu nào dưới đây là đúng đối với tập tin ẩn?
18. Em hãy chọn 4 loại thiết bị dùng để đưa thông tin vào máy tính (thiết bị NHẬP).
19. Em hãy cho biết cái gì là duy nhất của một chương trình phần mềm máy tính nhằm ngăn chặn vi phạm bản quyền?
20. Em hãy cho biết chương trình nào dưới đây được thiết kế để phát hiện, ngăn chặn, loại bỏ và phòng chống vi rút máy tính?
21. Em hãy chọn các bước thao tác đúng để đăng xuất tài khoản người dùng
22. Em hãy cho biết các chương trình và công cụ cơ bản trong Microsoft Windows là gì?
23. Em hãy cho biết các thao tác đặt lại tên một tập tin trong một thư mục đang mở dưới đây, thao tác nào là đúng
24. Em hãy cho biết tùy chọn nào là hệ thống lưu trữ (chọn 3)?
25. Em hãy cho biết thiết bị nào là máy tính, dễ dàng di chuyển và chỉ gồm một phần cứng duy nhất có màn hình cảm ứng hoặc đa cảm ứng thay vì sử dụng một bàn phím riêng biệt?

26. Em hãy đánh dấu 4 tên gọi các thiết bị các phần cứng :
27. Em hãy cho biết ứng dụng nào dưới đây được sử dụng để xem nội dung của tập tin Reports.zip?
28. Em hãy cho biết thành phần nào dưới đây được chạy trước tiến trình khởi động của một máy tính?
29. Em hãy cho biết phần mềm nào dưới đây được sử dụng để tạo bài thuyết trình?
30. Em hãy cho biết hai thiết bị nào được thay thế khi dùng màn hình cảm ứng?
31. Em hãy cho biết các thiết bị nào dưới đây phải luôn luôn kết nối với nguồn điện khi hoạt động (chọn 3)?

32. Em hãy cho biết tùy chọn nào dưới đây mô tả một chức năng của CPU?
33. Em hãy cho biết phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói đến CPU?
34. Em hãy cho biết phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói đến bộ nhớ RAM và ROM?

Hãy bấm like fanpage của chúng tôi để nhận các bài trắc nghiệp mớiShare.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

9 Bình luận

Leave A Reply