IC3 Control Panel

1

Bạn đang làm bài trắc nghiệm :

IC3 Control Panel

Họ và tên Nơi làm việc/học tập (Trường-Lớp) Email
1. Bạn có thể tùy chỉnh những gì đối với bộ nguồn (máy tính sách tay)?
2. Tính năng nào của Control Panel dùng để thay đổi chủ đề (theme) trên màn hình Windows desktop?
3. Tại sao bạn muốn hiển thị thêm một đồng hồ nữa?
4. Làm thế nào để hiển thị ngày tháng hiện tại (không hiện thời gian) trong một màn hình gợi ý(screen tip)?
5. Khi nào thì bạn nên sử dụng chế dộ Hibernation trên máy tính sách tay?
6. Loại tài khoản nào bị hạn chế quyền cài đặt các chương trình trên máy cục bộ hoặc một ổ đĩa mạng ?
7. Chính sách nhóm thường được áp dụng cho?
8. Tại sao bạn muốn đặt thêm một ngôn ngữ khác trên máy tính của mình?
9. Ai sẽ quyết định quyền truy cập hợp pháp cho các chương trình và các tập tin bạn cần có trên một máy tính kết nối với mạng trong công ty?
10. Chế độ Sleep làm việc như thế nào khi được kích hoạt trên máy tính sách tay?
11. Bạn chọn tab nào để thay đổi cách hiển thị thời gian?
regional and language options windows 7
12. Để lựa chọn một màu sắc chi tiết cho các đường viền cửa sổ, bạn nhấn chọn vào đâu?
Control Panel

Hãy bấm like fanpage của chúng tôi để nhận các bài trắc nghiệp mớiShare.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

1 phản hồi

Leave A Reply