IC3 Key appication

40

Bạn đang làm bài trắc nghiệm :

IC3 Key appication

Bài trắc nghiệm này thiết kế theo tài liệu được tập huấn cho giáo viên tại trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, nếu bạn thấy đáp án nào chưa đúng hay câu hỏi nào có lỗi hãy thông báo với chúng tôi trên fanpage hoặc email để chúng tôi sửa lại.
Họ Tên
Email
Số Điện Thoại
1. Em hãy cho biết nhóm nào tại Ribbon của thẻ Insert trong Microsoft PowerPoint cho phép chèn video hoặc audio vào trình chiếu?
2. Em hãy cho khi nhấp chuột vào nút New Silde, một silde mới sẽ được chèn vào vị trí nào trong các thẻ Slide?
3. Em hãy cho biết Điều gì sẽ được thực hiện khi nhấn tổ hợp phím Ctrl+C trong Microsoft Office?
4. Em hãy cho biết tùy chọn nào dưới đây là đúng về thứ tự thực hiện các bước thao tác để khởi động Microsoft Excel?
5. Em hãy cho biết tổ hợp phím tắt nào dưới đây được sử dụng để hiển thị tùy chọn thiết lập in?
6. Em hãy cho biết tùy chọn nào sau đây mô tả cách để lưu một tài liệu Word với một tên khác?
7. Em hãy cho biết công cụ Mini Toolbar dưới đây sẽ xuất hiện khi nào?
8. Em hãy cho biết thẻ lệnh (tab) nào dưới đây được sử dụng khi cần đánh số trang?
9. Em hãy sắp xếp mỗi định nghĩa với mỗi công cụ bên cạnh mà nó mô tả. (Nhập chữ HOA ví dụ 1A2B3C4D)


Trả lời:
10. Em hãy cho biết phần tử nào có thể tìm thấy trong một file Microsoft PowerPoint?
11. Em hãy cho biết kiểu tập tin nào dưới đây là kiểu tập tin mặc định của sổ tính (Workbook) trong Microsoft Excel 2010?
12. Em hãy cho biết điều gì sẽ được thực hiện khi nhấn tổ hợp phím Ctrl+N trong Microsoft Office?
13. Em hãy cho biết phím hoặc tổ hợp phím tắt nào dưới đây giúp di chuyển nhanh đến ô A1?
14. Em hãy sắp xếp theo thứ tự các bước để tạo ra một bảng trong tập tin Word.
1.Chọn Insert Table từ hộp thoại Insert Table
2.Nhập số cột và dòng của bảng cần tạo
3.Chọn mũi tên xuống trong nhóm Tables để hiện thị hộp thoại Insert Table
4.Chọn OK
5.Chọn thẻ Insert

Đáp án :

 
15. Em hãy cho biết tùy chọn nào dưới đây là hiệu ứng chuyển động xuất hiện khi ta chuyển từ slide hiện tại đến slide kế tiếp hoặc về slide phía trước trong quá trình trình chiếu.
16. Tùy chọn nào cho phép tìm kiếm một từ thậm chí bạn không biết từ đó được đánh vần như thế nào.
17. Em hãy sắp xếp cho đúng các phím hoặc tổ hợp phím  với từng chức năng tương ứng (Nhập liên tiếp chữ HOA ví dụ 1A2B3C4D)
Phím tắt

Trẳ lời :
18. Em hãy cho biết thanh công cụ truy xuất nhanh trong Microsoft Office mặc định bao gồm các lệnh nào? (chọn 3)
19. Em hãy cho biết ký hiệu nào dưới đây chỉ ra rằng ta có thể di chuyển một đối tượng (một hình ảnh, một bảng hoặc một text box) trong một Slide?
20. Em hãy cho biết  ký hiệu nào dưới đây được sử dụng để đặt trước một công thức trong Microsoft Excel?
21. Em hãy cho biết phần được đóng khung trên hình dưới đây được gọi là gì?
Test Ic3
22. Em hãy cho biết khi chọn thẻ lệnh Page Layout và chọn Orientation thì các trang tài liệu sẽ như thế nào?
23. Em hãy cho biết trong Microsoft Word, tùy chọn nào sau đây cho phép thêm một dòng mới vào cuối bảng đã được tạo trước đó?
24. Em hãy cho biết hai tùy chọn nào dưới đây là kiểu căn lề ngang của một đoạn văn bản? (Chọn 2)
25. Em hãy cho biết sổ tính (Workbook) và trang tính (Worksheet) khác nhau thế nào?
26. Em hãy cho biết phần mở rộng tên tập tin nào là phần mở rộng của tập tin tài liệu trong Microsoft Word 2010 ?
27. Em hãy cho biết lệnh lọc nào được sử dụng để hiển thị cột B (Sales for the Year) chỉ với các giá trị là $40,000 hoặc hơn
28. Em hãy cho biết phím tắt nào dưới đây được sử dụng để tạo một trình chiếu trống (slide trắng) một cách nhanh chóng?
29. Em hãy cho biết tại sao Microsoft Word lại cho hiện “Document #” (với # là các số 1, 2, 3,...) mỗi khi một tài liệu mới được tạo?
30. Em hãy cho biết phím nào được sử dụng để chọn các phần văn bản không nằm liên tiếp nhau trong tài liệu?
31. Em hãy cho biết phần mềm nào dưới đây được sử dụng để tạo bài thuyết trình?
32. Em hãy cho biết phím hoặc tổ hợp phím tắt nào dưới đây được sử dụng để ngắt trang cứng (hard page break) trong tài liệu?
33. Em hãy cho biết ký hiệu cho phép ta làm gì trong Microsoft Excel?
34. Em hãy cho biết phần mở rộng tập tin nào dưới đây được quy định mặc định cho các tập trình trình chiếu trong PowerPoint 2010?
35. Em hãy cho biết điều gì sẽ xảy ra khi thay đổi kích cỡ font chữ của các ký tự văn bản trong tài liệu?

Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

40 Bình luận

 1. Có 2 câu này mik thấy hơi lạ!
  -Câu hỏi:Em hãy cho biết tùy chọn nào dưới đây là hiệu ứng chuyển động xuất hiện khi ta chuyển từ slide hiện tại đến slide kế tiếp hoặc về slide phía trước trong quá trình trình chiếu.
  Chọn : Animations
  Đáp án: Transitions

  -Câu hỏi:Em hãy cho biết phím hoặc tổ hợp phím tắt nào dưới đây được sử dụng để ngắt trang cứng (hard page break) trong tài liệu?
  Chọn : Ctrl + Enter
  Đáp án: Ctrl + Shift + Enter
  Nhờ xem lại giúp!

  • 1. Animations là hiệu ứng chuyển động của đối tượng trên 1 sile, Transitions là hiệu ứng chuyển slide này qua slide khác.
   2. Ngắt mềm xảy ra khi bạn nhập hết trang và word tự động nhảy sang một trang mới, ngắt cứng khi bạn soạn thảo chưa hết trang mà lại muốn qua trang mới, chúng tôi đã sửa lại đáp án ở câu này, cảm ơn bạn Ctrl + Enter là đáp án đúng..

 2. Câu hỏi:Em hãy cho biết ký hiệu cho phép ta làm gì trong Microsoft Excel?
  Chọn : Cho phép kéo thả chuột để hiệu chỉnh độ rộng của cột H và cột I
  Đáp án: Cho phép kéo thả chuột để hiệu chỉnh độ rộng của cột H
  Câu này em thấy hơi sai anh ạ
  giúp em với

  • Chào bạn, trong quá trình nâng cấp các câu hỏi dạng nối bị thay đổi vì vậy nó không hiển thị trong phần câu hỏi mà lại hiển thị ở phần đáp án và nó tính đó là câu chúng ta không làm được. Chúng tôi đang sửa lại những câu này, rất cảm ơn bạn đã phản hồi.

 3. Nguyễn Phương Đông on

  CÓ CÂU :CĂN LỀ NGANG VĂN BẢN CHỌN JUSTIFIED VỚI CENTERED MÀ NÓ HIỂN MỖI JUSTIFIED ;VÀ CÂU TRUY XUẤT NHANH CHỌN SAVE ,UNDO,REDO NHƯNG NÓ KO HIỂN THỊ KẾT QUẢ

Leave A Reply