Trắc Nghiệm CNTT Phần 2 hệ điều hành

0
Ung dung CNTT co ban

Welcome to your Trắc Nghiệm CNTT Phần 2

Chọn phát biểu đúng về màn hình desktop trong Windows
Chọn phát biểu đúng về shortcut trên Windows
Chọn phát biểu đúng về thuộc tính ẩn ( Hidden ) của tập tin
Chọn phát biểu đúng về màn hình Desktop trong Windows
Chọn phát biểu đúng về thuộc tính ẩn ( Hidden ) của tập tin
Chọn phát biểu đúng về thuộc tính chỉ đọc (Read Only) của tập tin
Chọn phát biểu đúng về thuộc tính chỉ đọc (Read Only) của tập tin
Chọn phát biểu đúng về thuộc tính chỉ đọc (Read Only) của tập tin:
Chức năng nào có thể dùng để đóng và thoát một ứng dụng đang chạy trên Windows?
Chuỗi tìm kiếm nào sau đây sẽ trả về được 3 file: "sayit.txt", "daya)doc" và "pay.mon"?
Chọn phát biểu đúng về trình soạn thảo Notepad
Chương trình nào của Windows dùng để quản lý các tập tin và thư mục:
Chương trình nào sau đây có thể sử dụng để giải nén tập tin, thư mục:
Chương trình nào sau đây có thể sử dụng để nén tập tin, thư mục:
Chọn phát biểu đúng về việc thay đổi độ phân giải màn hình trong windows
Công dụng của Shortcut trong Windows?
Chương trình nào sau đây không thể sử dụng để soạn thảo văn bản:
Chương trình Notepad thường được sử dụng để:
Công dụng của Windows Explorer dùng để:
Chương trình ứng dụng nào trên Windows dùng để nén tập tin, thư mục
Công dụng của phím Print Screen là gì?
Công dụng của Recycle Bin trong Windows?
Công dụng của Windows Explorer dùng để:
Font chữ nào sau đây thuộc bảng mã TCVN3 (ABC)
Danh sách các mục chọn trong thực đơn gọi là :
Hệ điều hành là gì ?
Hộp điều khiển sử dụng trong việc phóng to, thu nhỏ, đóng cửa sổ gọi là :
Câu 60: Khi chuyển độ phân giải của màn hình từ 600x800 lên 1024x768 thì:
Khi chuyển độ phân giải của màn hình từ 1024x768 xuống 600x800 thì:
Khái niệm hệ điều hành là gì ?
Khi chuyển độ phân giải của màn hình từ 1024x768 xuống 600x800 thì:
Bạn sẽ làm gì để di chuyển cửa sổ ứng dụng trên Windows ?
Các tập tin sau khi được chọn và xóa bằng phím Shift + Delete:
Các thông số 1280 x 1024, 1280 x 720, 1152 x 864 là những thông số dùng để thiết lập :
Bảng mã nào trong ứng dụng gõ tiếng Việt Unikey, được sử dụng cho font chữ Tahoma
Cho biết cách sử dụng bàn phím ảo ( On Screen Keyboard ) trong hệ điều hành Windows:?
Các bộ mã dùng để gõ dấu tiếng Việt, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Các phần mềm dùng để nén tập tin, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Cho biết cách xóa một tập tin hay thư mục mà không di chuyển vào Recycle Bin?
Cho biết thao tác hiệu chỉnh ngày tháng năm trong Hệ điều hành Windows 7 :
Cho biết thao tác nén thư mục :
Chọn lựa nào để ẩn hiện phần mở rộng tập tin
Cho biết thao tác sắp xếp tập tin, thư mục khi hiển thị ổ đĩa D: trên Windows Explorer theo tên ?
Chọn phát biểu đúng nhất về tập tin và thư mục:
Chọn biết thao tác gở bỏ một ứng dụng trong Hệ điều hành Windows 7 ?
Chọn phát biểu đúng về chức năng Run trong menu Start
Chọn phát biểu đúng về chức năng tìm kiếm tập tin trong Windows
Chọn phát biểu đúng về chức năng tìm kiếm tập tin trong Windows
Chọn phát biểu đúng về chức năng tìm kiếm tập tin trong Windows
Chọn phát biểu đúng về chức năng tìm kiếm tập tin trong Windows
Chọn phát biểu đúng nhất về chức năng tìm kiếm tập tin trong Windows
Chọn phát biểu đúng về chức năng tìm kiếm tập tin trong Windows
Chọn phát biểu đúng về chức năng tìm kiếm tập tin trong Windows
Chọn phát biểu đúng về chương trình bảo vệ màn hình:
Chọn phát biểu đúng về shortcut trên Windows
Chọn phát biểu đúng về shortcut trên Windows
Chương trình Winzip thường được sử dụng để:
Folder/file sau khi được xóa bằng tổ hợp phím Shift + Delete có phục hồi được không?
Bảng mã nào trong chương trình gõ tiếng Việt Unikey được sử dụng cho font chữ VNI-Times?
Chọn phát biểu đúng về chức năng tìm kiếm tập tin trong Windows
Khi sử dụng kiểu gõ Telex để gõ dấu sắc ta dùng ký tự nào ?
Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tập tin và thư mục trên đĩa, ta có thể sử dụng :
Làm thế nào để ngăn chặn người khác sử dụng máy tính của mình khi chưa được phép
Muốn chạy chương trình trong Windows ta có thể?
Muốn di chuyển một tập tin trong Window Explorer ta thực hiện trình tự thao tác nào ?
Muốn thay đổi màn hình Desktop ta phải thực hiện thao tác :
Người và máy tính giao tiếp với nhau thông qua
Những phát biểu nào là đúng đối với Hệ Điều Hành
Những tên tập tin nào sau đây là không hợp lệ trong Windows
Ở Việt Nam phổ biến mấy kiểu gõ Tiếng việt có dấu?
Muốn xóa một biểu tượng ( File / Thư mục), thao tác nào sau đây là đúng :
Nếu bạn muốn làm cho cửa sổ nhỏ hơn (không kín màn hình), bạn nên sử dụng nút nào?
Phải giữ phím nào khi thao tác chọn nhiều file không liên tục trong cùng một thư mục?
Phần mềm nào sau đây không phải là phần mềm độc hại?
Phím tắt để dán một đối tượng từ ClipBoard là:
Phím tắt để sao chép một đối tượng vào ClipBoard là:
Phần mềm nào sau đây là phần mềm soạn thảo văn bản?
Sử dụng máy tính lâu dài sẽ gây ra bệnh nào?
Sử dụng ứng dụng nào của Windows để quản lý các tập tin và thư mục?
Phát biểu nào không đúng trong các phát biểu sau?
Sử dụng ứng dụng nào của Windows để quản lý các tập tin và thư mục?
Phím tắt để cắt một đối tượng vào ClipBoard là:
Phím chức năng nào dùng để gọi trợ giúp trong Windows?
Ta có thể sử dụng Windows Explorer để:
Ta có thể sử dụng Windows Explorer để:
Tập tin có phần mở rộng là Doc / Docx là tập tin mặc định của ứng dụng:
Tập tin có phần mở rộng: XLS / XLSx là tập tin mặc định của ứng dụng
Tập tin nén thường có phần mở rộng mặc định là:
Ta có thể sử dụng Windows Explorer để:
Ta có thể sử dụng Windows Explorer để:
Ta có thể sử dụng Windows Explorer để:
Tên thư mục không thể chứa các ký tự
Tập tin có kiểu .txt dùng phần mềm nào để mở
Thao tác xem dung lượng của một tập tin, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Câu 102: Thư mục A có thể chứa:
Thư mục A có thể chứa:
Thư mục A có thể chứa:
Thư mục A có thể chứa:
Thiết bị nhập chuẩn trong máy vi tính
Thiết bị xuất chuẩn trong máy vi tính
Thư mục A có thể chứa:
Thư mục A có thể chứa
Thư mục A có thể chứa:
Thư mục A có thể chứa:
Tổ hợp phím nào dùng để đóng một ứng dụng đang chạy trên Windows ?
Trên hệ điều hành Windows, để chuyển đổi cửa sổ chương trình cần làm việc ta:
Trong hộp thoại Run nhập lệnh nào để khởi động chương trình PowerPoint ?
Trên Windows Explorer thành phần “Status bar” có ý nghĩa:
Trong các nhóm ký tự sau đây nhóm ký tự nào không được sử dụng để đặt tên của tập tin, thư mục:
Trong hộp thoại Run nhập lệnh nào để sử dụng chương trình Microsoft Excel?
Trong quá trình soạn thảo văn bản bằng Notepad, ta có thể:
Trong hệ điều hành Windows chức năng Disk Defragment là ứng dụng dùng để :
Trong quá trình soạn thảo văn bản trong Notepad, ta có thể:
Trong quá trình soạn thảo văn bản trong Notepad:
Trong quá trình soạn thảo văn bản trong Winword (Wordpad), ta có thể:
Nêu cách tạo một thư mục trong ô đĩa D của máy tính, trên ứng dụng Windows Explorer :
Tên thư mục trong hệ điều hành Windows cần thoả điều kiện sau:
Thiết bị nào không phải là thiết bị ngoại vi?
Thư mục A có thể chứa:
Trong hệ điều hành Windows, muốn khôi phục đối tượng đã xóa. Ta mở cửa sổ Recycle Bin, chọn đối tượng muốn khôi phục
Trong thư mục A có chứa 3 thư mục con. Một người muốn tạo mới một thư mục trong thư mục A nhưng không tạo được. Những lý do nào sau đây là đúng
(trong Windows ):
Trong ứng dụng Windows Explorer, để chọn nhiều tập tin hay thư mục không liên tục ta thực hiện thao tác kết hợp phím … với Click Mouse chọn.
Trong thư mục A có 1 tập tin tên GHICHU.TXT. Một người muốn tạo mới một tập tin trong thư mục A nhưng không tạo được. Những lý do nào sau đây là đúng
Trong ứng dụng Windows Explorer, để chọn nhiều tập tin hay thư mục liên tục ta thực hiện thao tác kết hợp phím … với Click Mouse chọn.
Trong Windows Explorer muốn tạo thư mục mới ta thực hiện?
Trong Windows Explorer, muốn sửa đổi tên của một thư mục, tập tin ta nhấp phải chuột trên thư mục, tập tin đó và chọn:
Trong Windows Explorer, muốn xem hoặc thay đổi thuộc tính của một thư mục, tập tin ta nhấp phải chuột trên thư mục, tập tin đó và chọn:
Trong Windows Explorer, người dùng có thể
Trong Windows Explorer:
Trong Windows Explorer, ta có thể:
Trong Windows Explorer, ta có thể sử dụng chuột để
Trong Windows Explorer, ta có thể:
Trong Windows Explorer:
Trong Windows Explorer, để xóa tất cả các tập tin và thư mục con có trong thư mục A người dùng phải
Trong Windows Explorer:
Trong Windows làm thế nào hiển thị nhanh vào menu Start ? (cho phép chọn nhiều)
Trong Windows, các biểu tượng trên Desktop có thể được sắp xếp theo:
Trong Windows Explorer:
Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện :
Trong Windows, muốn đổi tên tập tin hay thư mục, ta thực hiện thao tác :
Trong Windows, người dùng có thể tìm kiếm tập tin dựa theo các điều kiện tìm: (có thể chọn nhiều đáp án)
Trong Windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc nhiều tập tin hoặc thư mục nằm liền kề nhau trong một danh sách, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Windows, ta có thể mở tối đa bao nhiêu chương trình Notepad tại một thời điểm:
Trong Windows, phát biểu nào sau đây là đúng
Trong Windows, tên tập tin có thể
Trong Windows, tập tin Shortcut được tạo ra với mục đích
Trong Windows, tên tập tin không được phép
Trong Windows, trong thư mục A có thư mục B và thư mục C, người dùng không thể
Trong Windows, để thiết đặt lại tùy chọn chức năng nhấn Mouse, ta vào nhóm ứng dụng :
Trong Windows, để xóa tất cả các tập tin và thư mục có trong Recycle Bin ta sẽ
Trong Windows, để đóng cửa sổ ứng dụng đang hoạt động:
User Name trong hệ điều hành là:
Với ứng dụng Winzip, người dùng có thể
Để bật chế độ giúp đỡ của Windows, ta nhấn phím chức năng nào ?
Để chạy một ứng dụng trong Windows, bạn làm thế nào?
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Leave A Reply