Bảng A1 bài 3 chạy tiếp sức tài năng trẻ tin học 2019

0

1. Bảng A1 bài 3 chạy tiếp sức tài năng trẻ tin học 2019

đề thi

Bảng A1 bài 3 chạy tiếp sức

A chạm vào B

khoảng thời gian A và B chạm nhau

2. Giao diện chương trình.

Trong các bài giải chúng tôi không giải 100% theo yêu cầu của đề mà chỉ là gợi ý tương tự. Các bạn nếu muốn giải theo đề thì cần để ý những điểm khác biệt để thay đổi nó. Trong bài này cần chú ý giao diện và thông báo. Bài này nếu các bạn làm theo dạng tọa độ + thông báo thì sẽ dễ hơn dạng chạm như chúng tôi.

Giao diện bài 3 chạy tiếp sức

Giao diện bài 3 chạy tiếp sức

3. Các biến sử dụng trong chương trình.

biến

các biến dùng trong chương trình

Nếu bạn muốn thiết kế như đề bài thì để vào trọng vòng lặp REPEAT UNTILL i>số vòng.

4. Code cho nhân vật A.

nhân vật A

Kịch bản cho nhân vật A

5. Code cho nhân vật B.

code cho B

Kịch bản cho nhân vật B

6. Code cho nhân vật C (đích đến).

code cho C

Kịch bản cho nhân vật C

7. Demo.

  1. Bảng A1 bài 3 chạy tiếp sức tài năng trẻ tin học 2019 trên Scratch.mit.edu
  2. Bảng B1 Câu 3 Trò chơi vượt sông TNTTH 2019
  3. Bảng A1 Câu 1 vẽ bàn cờ tài năng trẻ tin học 2019
  4. Bảng B1 câu 2b sắp xếp hình tròn tài năng trẻ 2019.
Share.

About Author

Quen biết khắp thiên hạ Tri kỷ được mấy người ?

Bình Luận

avatar
  Subscribe  
Thông báo