Bảng B1 câu 2b sắp xếp hình tròn tài năng trẻ 2019.

0

Trong bài viết này chúng tôi hướng dẫn các bạn giải câu 2b bảng B1 tài năng trẻ tin học 2019

Bảng B1 câu 2b sắp xếp - tài năng trẻ tin học 2019

Bảng B1 câu 2b sắp xếp hình tròn

Chương trình chính

Chương trình sắp xếp hình tròn

Phần khởi tạo các giá trị.

Làm công việc khởi tạo giá trị mảng có n phần tử (5 đến 15) phần tử, các phần tử này là duy nhất, khi khởi tạo một giá trị cho mảng thì nó cũng tạo một bản sao hình tròn có kích thước và giá trị bằng phần tử vừa tạo. Giá trị được lưu vào biến cục bộ Value, sau đó đi chuyển một khoảng 32, khoảng cách này tùy theo bạn thiết kế hình tròn, nếu nhỏ thì giảm số 32 này lại.

Đoạn cuối khởi tạo bạn thấy dùng để di chuyển bản chính về góc dưới bên phải. Đặt Value là -1 để tránh thao tác nhầm với các bản sao (Value >0).

đặt value

đặt Value -1 cho bản chính

Giải thuật:

  1. Duyệt qua mảng mảng từ vị trí số 1 tìm phần tử nhỏ nhất lên vị trí 1.
  2. Duyệt qua mảng mảng từ vị trí số 2 tìm phần tử nhỏ nhất lên vị trí 2.
  3. Duyệt qua mảng mảng từ vị trí số 3 tìm phần tử nhỏ nhất lên vị trí 3..
  4. ….

Tìm MIN với tham trị là Z sẽ tìm từ vị trí Z ra giá trị nhỏ nhất  ghi nhận chỗ vị trí đấy thông qua biến k, lưu ý trường hợp số đang tìm đã là nhỏ nhất ví dụ (1, 5, 7, 2, 8, 9) Tìm MIN(1) thì k lúc này = 1.

tìm giá trị nhỏ nhất trong mảng

tìm giá trị nhỏ nhất trong mảng

Sau khi gọi Tìm MIN (z) thì chúng ta đã có được vị trí 2 số cần hoán đổi.

hoán đổi hai số

hoán đổi hai số

Chúng ta cũng gửi thông báo Di Chuyển để hoán đổi vị trí của 2 hình tròn luôn. Trước khi hoán đổi thì ta phải ghi nhận lại vị trí tọa độ x của 2 hình tròn, đoạn code sau làm công việc này.

lấy tọa độ 2 đường tròn

lấy tọa độ 2 đường tròn

Tiếp theo chỉ cần đổi chỗ 2 hình tròn

đổi chỗ 2 đường tròn

sắp xếp đường tròn

khởi tạo giá trị

khởi tạo giá trị cho mảng và hình tròn

Đoạn code này chỉ dùng để test xem hình tròn có mang đúng các giá trị của mảng hay không thôi.

dùng để test

dùng để test

Các biến sử dụng trong chương trình.

Các biến

biến sử dụng trong chương trình sắp xếp đường tròn

Demo

  1. Bảng B1 câu 2b sắp xếp – tài năng trẻ tin học 2019 trên Scratch.mit.edu.
  2. Bảng A1 câu 2a đổi tiền tài năng trẻ 2019.
  3. Bảng B1 câu 1 THCS tài năng trẻ tin học 2019 vẽ quạt.
5 1 vote
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x