Browsing: Lập trình với Scratch

Với Scratch việc code các dòng lệnh khô khan sẽ thay bằng kéo thả, cực kỳ ấn tượng, chia sẻ kinh nghiệm và các tác phẩm lập trình ở đây :)