About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
9 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hoàng Lộc
Nguyễn Hoàng Lộc
Reply to  Đình Trọng
2 years ago

Thầy ơi , em có code !!!! (Cái zoom 0.5 zoom 1 là để xóa mấy cái ngoài vòng xy nha thầy)
to trau
cs rt 90 ht
zoom 0.5 zoom 1
make “th 0
for [d 1 20 1] [for [n 1 33 1] [for [g 3 100 3] [if and (:d*5)+(:n*3)+(:g/3)=100 :d+:n+:g=100 [make “th :th+1 make “td :d make “tn :n make “tg :g label (list “Truong “hop :th “: “so “trau “dung “la :td “, “so “trau “nam “la :tn “, “so “trau “gia “la :tg) pu sety ycor-30 pd]]]]
end

Lân
Lân
3 years ago

Thầy ơi cách cài FMS Logo làm sao ?

Lân
Lân
3 years ago

Máy em win 10 có cài được MSW Logo và FMS Logo không thầy ? Nếu thầy biết thì ib cho em .

Lân
Lân
Reply to  Đình Trọng
3 years ago

Nhưng cài sao để máy em không bị virus ???

Huy
Huy
Reply to  Lân
2 years ago

Máy mình windowxp tai được nè

Thanh Hương
Thanh Hương
3 years ago

to trau
rt 90
make “dung 0
make “nam 0
make “nghiem 0
make “hang 0
repeat 21[repeat 34[make “gia 100-:dung-:nam if and(:dung+:nam+:gia)=100 (:dung*5+:nam*3+:gia/3)=100 [make “nghiem :nghiem+1
label (list “cach :nghiem “trau “dung :dung “trau “nam :nam “trau “gia :gia) make “hang :hang-30 sety :hang] make “nam :nam+1]make “nam 0 make “dung :dung+1]
end

9
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x