Pascal giải bài toán cổ gà, chó

5

Vừa gà vừa chó
bó lại cho tròn
ba mươi sáu (36) con
một trăm (100) chân chẵn
Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con chó.

Code gợi ý  giải bài toán cổ gà chó:

Sử dụng 2 vòng lặp duyệt qua tất cả các trường hợp, trường hợp nào thảo điều kiện thì viết ra, ta sẽ thử lần lượt từng trường hợp 1:
1 con gà 1 con chó
1 con gà 2 con chó
1 con gà 3 con chó

1 con gà 4 con chó
1 con gà 5 con chó
…..
1 con gà 35 con chó
2 con gà 1 con chó
2 con gà 2 con chó
2 con gà 3 con chó
2 con gà 4 con chó
2 con gà 5 con chó
…. trường hợp nào thỏa điều kiện Gà + chó =36 (cái đầu) và 2*chân gà + 4*Chân chó =100 (cái chân) thì hiện ra kết quả số gà và chó

Program Tinh_ga_cho;
Var ga,cho:byte;
Begin
 For ga:=1 to 36 do
  For cho:=1 to 36 do
  begin
   if (ga+cho=36)and(2*ga+4*cho=100) then
	begin
     Writeln('So ga la',ga:3,' con va so cho la ',cho:3,' con');
	exit;
   end;
  end;
Readln;
End.	
4.2 11 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
5 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
nguyen tan tai
3 years ago

viet chuong trinh tinh tong cac o nguyen >1 va<100

Phùng Thiên Phước
Phùng Thiên Phước
Reply to  nguyen tan tai
3 years ago

Bài giải đây:
uses crt;
var s,n: integer;
begin
clrscr; n:=2
while n<100 do begin s:=s+n; n:=n+1; end;
write('Tong cac so nguyen lon hon 1 va nho hon 100 la: ',s);
readln; readln;
end.

Sẵn cho hỏi luôn là khi kết thúc chương trình phải dùng tới 2 lệnh readln thì nó mới để mình xem kết quả?

ZoneFM
ZoneFM
1 year ago

VCT tính S = 1*2*3…..N

5
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x