Tìm abc=a*a*a+b*b*b+c*c*c

0

Tìm tất cả các số có 3 chữ số thỏa điều kiện abc=a*a*a+b*b*b+c*c*c

Program tim_so_thoa_dk;
Uses crt;
Var i,a,b,c:integer;
Begin

   For a:=1 to 9 do
    for b:=0 to 9 do
     for c:=0 to 9 do
      if (100*a+10*b+c)=(a*a*a+b*b*b+c*c*c) then
        writeln(a,b,c);

    readln;

End.}
4.8 4 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x