Pascal giải toán cổ “trăm trâu 100 cỏ…

7

Dùng ngôn ngữ lập trình Pascal giải bài toán cổ trăm trâu 100 cỏ sau:

Trâu đứng ăn năm
Trâu nằm ăn ba
Lụ khụ trâu già
Ba con một bó
Trăm con ăn cỏ
Trăm bó no nê.
Hỏi có bao nhiêu trâu đứng , trâu nằm , trâu già ?

Giải thích :

Có một trăm con trâu ăn hết một trăm bó cỏ. Mỗi con trâu đứng ăn đưọc 5 bó. Mỗi con trâu nằm ăn được 3 bó và ba con trâu già thì chia nhau chỉ ăn đưọc 1 bó. Hỏi có bao nhiêu con trâu đứng, bao nhiêu con trâu nằm và bao nhiêu con trâu già.

Phân tích:

Trâu đứng ăn 5 => số cỏ ăn là 5 bó => số trâu đứng <=20.
Trâu nằm ăn 3 => số cỏ ăn được là 3 bó => số trâu nằm <=33
Trâu già = 100 – số trâu đứng – số trâu nằm.

100Trau.jpg

Program ConTrau;
Uses Crt;
Var i,j,k:byte;
Begin
 Clrscr;
 Textcolor(Green);
 For i:=1 to 20 do
  For j:=1 to 33 do
   begin
   k:=100-i-j;
   if 5*i+3*j+k/3 = 100 then
    Writeln('Trau dung ',i,' trau nam ',j,' trau gia ',k);
   end;
 Textcolor(Yellow);
 Writeln('https://emyeutinhoc.com');
 Readln
End.
{ https://emyeutinhoc.com }

Bài toán có 3 nghiệm các bạn có thể trình bày lại kết quả cho rõ ràng, dễ hiểu và thân thiện hơn.

3.1 9 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
7 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Khoa
Khoa
3 years ago

Tìm những số nguyên bé hơn hoặc bằng N (N nhập từ máy tính) có tổng ước số bằng N?

đông
đông
3 years ago

Trâu đứng ăn năm
Trâu nằm ăn ba
Lụ khụ trâu già
Ba con một bó
Trăm con ăn cỏ
Trăm bó no nê.
Hỏi có bao nhiêu trâu đứng , trâu nằm , trâu già ?

Phan
Phan
3 years ago

web làm thuật toán lớp 10 được không ? (câu hỏi như trên )

Phan
Phan
Reply to  Phan
3 years ago

Thuât toán lớp 10 cơ
có input , output và các bước làm nữa

Phan
Phan
3 years ago

dãy f là dãy fibonaci nếu : f0=0;f1=1;f2=1;f3=2;….;f(n)=f(n-1)+f(n-2) với n>=2 xây dựng chương trình pascal để tìm dãy fibonaci ở trên ( ví dụ : n=5 kết quả là 0 1 1 2 3 5 )

7
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x