Tính x lũy thừa y, tính n!

3

Tính x lũy thừa y, tính n!

Program X_LUYTHUA_Y; {Tính x lũy thừa y}
Uses CRT;
Var lt, x,y,z: real;
Begin
 Clrscr;
 Writeln(‘TINH X LUY THUA Y: ’);
 Writeln('----------------------------------');
 Write('Nhap x = '); readln(x); Write('nhap y = '); readln(y);
 If x>=0 then
  Begin
   z:=exp(y*ln(x));
   Writeln('x ^ y = ',z: 4: 2);
 End
 Else
   Writeln('Khong tinh duoc do x la so am');
 Readln;
End.

Tính giai thừa n!

Program TINH_N_GIAI_THUA;
Uses CRT;
Var i,n,gt: integer;
Begin
 Clrscr;
 Writeln(' TINH N GIAI THUA: ');
 Writeln('----------------------------------');
 Write('Nhap n ='); readln(n); gt:=1;
 For i:=1 to n do gt:=gt*i; Writeln(n, '!= ',gt);
 Readln;
End.
Share.

About Author

Quen biết khắp thiên hạ Tri kỷ được mấy người ?

3
Bình Luận

avatar
2 Comment threads
1 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
long voĐình TrọngThong Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Thông báo
Thong
Guest
Thong

Cách tính x lũy thừa y với x, y có thể là số thực âm thì làm thế nào ạ?

long vo
Guest

cho e hỏi làm sao để xử lý vs số lớn ạ