Kiểm tra điểm, vị trí 2 đường tròn

0

Nhập vào tâm và bán kính của một đường tròn. Sau đó nhập vào một điểm A(x, y) bất kì và kiểm tra xem nó có thuộc đường tròn hay không?

Để biết được điểm A nằm trong, trên hay ngoài 1 đường tròn thì chúng ta sẽ tính khoảng cách từ điểm A tới tâm O của đường tròn. Sau đó xét 3 trường hợp sau đây:

  1. Nếu bình phương khoảng cách từ điểm A tới tâm O nhỏ hơn bình phương bán kính R thì điểm A nằm trong đường tròn.
  2. Nếu bình phương khoảng cách từ điểm A tới tâm O bằng bình phương bán kính R thì điểm M nằm trên đường tròn.
  3. Nếu bình phương khoảng cách từ điểm A tới tâm O lớn hơn bình phương bán kính R thì điểm A nằm ngoài đường tròn.

Hàm SQRT là hàm dùng để tính căn bậc 2 của một số, SQR là hàm tính bình phương của một số.

Viết chương trình nhập vào tâm và bán kính hai đường tròn, xác định vị trí tương đối của hai đường tròn đó.

3.3 4 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x