Giải phương trình bậc 2 ax^2+bx+c=0

6

Viết chương trình giải phương trình bậc 2 (ax2+ bx + c =0)

thuật toán giải phương trinhg bậc 2

thuật toán giải phương trinhg bậc 2

Program GIAI_PHUONG_TRINH_BACII;
Uses CRT;
Var a,b,c,D,x,x1,x2: real;
Begin
 Clrscr;
 Writeln('GIAI PHUONG TRINH BAC II: ');
 Writeln('-------------------------------------------');
 Write('Nhap he so a='); readln(a);
 Write('Nhap he so b='); readln(b);
 Write('Nhap he so c='); readln(c);
 If a=0 then
  If b=0 then
   If c=0 then
    Writeln('Phuong trinh co vo so nghiem')
   Else Writeln('Phuong trinh vo nghiem')
  Else Writeln('Phuong trinh co mot nghiem: x=',-c/b: 4: 2)
 Else
  Begin
   D:=b*b-4*a*c;
   If D=0 then Writeln('Phuong trinh co nghiem kep: x=',-b/(2*a): 4: 2)
   Else 
    If D<0 then Writeln('Phuong trinh vo nghiem')
    Else
      Begin
       x1:=(-b-sqrt(D))/(2*a);
       x2:=(-b+sqrt(D))/(2*a);
       Writeln('Phuong trinh co 2 nghiem la x1= ',x1:4:2 ,' va x2= ',x2:4:2); 
      End;
   End;
Readln
End. 
3.5 42 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
6 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Minh
Minh
2 years ago

hay

tân
1 year ago

👍👍

vo danh
1 year ago

Chương trình của bạn mình bấm chạy đúng nhưng với bộ kết quả a=0, b=9, c=0, nghiêm ra -0 là siu siu bậy nha =))))

Minh Sang
11 months ago

Đây là dạng thiếu hay đủ vậy ạ??

6
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x