Giải hệ phương trình tuyến tính

2

Giải hệ phương trình tuyến tính:

ax + by = m
cx + dy = n

Program GIAI_HE_HAI_AN;
Uses crt;
Var a,b,c,d,m,n: real;
dx,dy,dd: real;
BEGIN
  Clrscr;
  Writeln('GIAI HE HAI AN: ');
  Writeln('----------------------------------');
  Write('Nhap a='); readln(a);
  Write('Nhap b='); readln(b);
  Write('Nhap c='); readln(c);
  Write('Nhap d='); readln(d);
  Write('Nhap m='); readln(m);
  Write('Nhap n='); readln(n);
  dd:=a*d-b*c; dx:=m*d-b*n; dy:=a*n-c*m; 
  IF dd=0 then
    IF (dx=0) And (dy=0) then
      Writeln('He vo so nghiem hoac vo nghiem')
    Else writeln('He vo nghiem')
  Else
   Begin
     Write('He co nghiem: '); 
     Writeln('x=',dx/dd: 4: 2,' va y=',dy/dd: 4: 2);
   End;
Readln
End.
 1. Một số hàm và lệnh pascal cơ bản.
 2. Pascal tính diện tích hình thang.
 3. Theo dõi kênh Youtube
3 2 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
2 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Hung
Hung
1 year ago

chuong trinh viet sai, thieu nhap d

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x