Pascal tính diện tích hình thang

0

Tính diện tích hình thang có đáy lớn và đáy nhỏ, chiều cao nhập từ bàn phím.

Muốn tính diện tích hình thang
Đáy lớn, đáy nhỏ ta mang cộng vào
Cộng vào nhân với chiều cao
Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra

Bài giải

Program Dien_tich_hinh_thang;
Uses crt;
Var a,b,c:integer;
Begin
  clrscr;
  write('nhap do dai cua day lon :');
  readln(a);
  write('nhap do dai cua day nho :');
  readln(b);
  write('nhap do dai cua chieu cao :');
  readln(c);
  writeln('tong hai canh day');
  writeln(a,'+',b,'=',a+b);
  writeln('tong hai canh day nhan voi chieu cao');
  writeln(a+b,'*',c,'=',(a+b)*c);
  writeln('dien tich hinh thang');
  writeln((a+b)*c,'/',2,'=',((a+b)*c)/2:5:2);
  readln;
End.

Các bạn để ý writeln((a+b)*c,’/’,2,’=’,((a+b)*c)/2:5:2); :5:2 điều này có nghĩa là số hiện ra chiếm độ rộng là 5 với 3 số hiển thị phần nguyên và 2 số hiển thị phần thập phân.

3.6 12 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x