Giải phương trình bậc nhất

0

Viết chương trình giải phương trình bậc nhất ax+b=0

thuật toán giải phương trình bậc I

thuật toán giải phương trình bậc I

Program GIAI_PHUONG_TRINH_BAC_NHAT;
Uses crt;
Var a,b,x: real;
Begin
 Clrscr;
 Writeln('GIAI PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B=0');
 Writeln('------------------------------------------------------------');
 Write ('Nhap a= '); readln(a);
 Write ('Nhap b= '); readln(b);
 If(a=0) then
  If(b=0) then Writeln(' Phuong trinh co vo so nghiem')
   Else writeln(' Phuong tring vo nghiem')
 Else Writeln('Phuong trinh co nghiem x=',-b/a: 4: 2);
 Readln
End.

Các bạn có để ý dòng Readln ở gần End. không có dấu ; không, thông thường dòng lệnh cuối cùng trước End. không cần phải ; cũng không bị báo lỗi.

3.1 11 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x