Kiểm tra tam giác vuông hay không?

2

Kiểm tra tam giác vuông.

Đề bài : Nhập vào 3 cạnh của một tam giác kiểm tra xem 3 cạnh đó có tạo thành tam giác vuông hay không?.

Program tam_giac_vuong;
Uses crt;
Var a,b,c:real;
Begin
   clrscr;
   write('nhap do dai canh thu nhat :');
   readln(a);
   write('nhap do dai cannh thu hai :');
   readln(b);
   write('nhap do dai canh thu ba :');
   readln(c);
   if (c*c=a*a+b*b)or(b*b=c*c+a*a)or(a*a=b*b+c*c) then
     writeln('Day la tam giac vuong')
   else
     writeln('Day la tam giac thuong');
   readln;
End.
4.7 7 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
2 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
khanh
3 years ago

Zậy làm sao mới dc tam giác vuông

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x