Mô phỏng máy tính

0

Viết chương trình nhập hai số thực. Sau đó hỏi phép tính cần thực hiện và in kết quả của phép tính đó.
Nếu là “+”, in kết quả của tổng lên màn hình.
Nếu là “-”, in kết quả của hiệu lên màn hình.
Nếu là “/”, in kết quả của thương lên màn hình.
Nếu là “*”, in kết quả của tích lên màn hình.

 Program May_tinh;
Uses Crt;
Var a, b, T: Real;
Pt: Char;
BEGIN
Clrscr;
Write (' a = '); Readln( a );
Write (' b = '); Readln( b );
Write (' Phep tinh thuc hien la (+ - * /): ');
Readln( Pt );
If Pt = '+’ Then T:=a + b;
If Pt = '-’ Then T:=a - b;
If Pt = '*’ Then T:=a * b;
If Pt = '/’ Then T:=a / b;
Write ( a, pt, b, ' = ', T );
Readln;
End.
0 0 vote
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x