Phiếu báo điểm

0

Viết chương trình: Nhập số báo danh Nhập điểm văn, toán, ngoại ngữ.
In ra màn hình dưới dạng:
• Phiếu điểm:
• Số báo danh:
• Điểm văn:
• Điểm toán:
• Điểm ngoại ngữ:
• Tổng số điểm:
Bạn đã trúng tuyển ( hoặc Bạn đã không trúng tuyển ) với điều kiện Tổng số điểm >= 15 hay ngược lại.

 Program INPHIEU;
Uses Crt;
Var SBD: Integer;
Van, Toan, Ngoaingu, Tongdiem: Real;
BEGIN
Clrscr;
Write (' So bao danh: '); Readln( SBD );
Write (' Diem toan: '); Readln( Toan );
Write (' Diem ngoai ngu: '); Readln( Ngoaingu );
Write (' Diem van: '); Readln ( Van );
Tongdiem:=Toan + Van + Ngoaingu;
Writeln (' Phieu Bao Diem ');
Writeln (' So bao danh: ', SBD );
Writeln (' Diem van: ', Van );
Writeln (' Diem toan: ', Toan );
Writeln (' Diem ngoai ngu: ', Ngoaingu);
Writeln (' Tong diem: ', Tongdiem);
If Tongdiem >= 15 Then
Writeln(' Ban da trung tuyen ')
Else Writeln(' Ban khong trung tuyen ');
Readln;
End.
4.8 4 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x