Tìm USCLN và BSCNN

2

ƯỚC và BỘI

1. Định nghĩa :

Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b là ước của a.

2. Kí hiệu :

B(a) : tập hợp các bội của a.
Ư(a) : tập hợp các ước của a.

Bội của 4 là:

0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44,…(thêm 4 để được bội số tiếp theo).

Bội của 6 là:

0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66,… (thêm 6 để được bội số tiếp theo).

Bội chung của 4 và 6 là các số cùng xuất hiện trong hai dãy trên (không tính số 0):

12, 24, 36, 48,….
Vậy bội chung nhỏ nhất của 4 và 6 là 12

3. Cách tìm ước và bội :

Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó lần lược cho 1, 2, 3, …

4. Tìm USCLN và BSCNN

Viết chương trình nhập vào hai số nguyên dương a, b bất kỳ, hiển thị ước chung lớn nhất của hai số và bội chung nhỏ nhất của hai số đó.

Ước số và bội số

F9 kiểm tra lỗi chương trình Tìm USCLN và BSCNN

ước số và bội số

chạy thử chương trình Tìm USCLN và BSCNN

Program UC_BC;
Uses crt;
Var a, b,x,y,uc: integer;
  bc:real;
BEGIN
	Clrscr;
	Writeln('Nhap so thu nhat '); readln(a);
    x:=a;
	Writeln('nhap so thu hai '); readln(b);
    y:=b;
	While (a<>b) do
      If a>b then a:=a-b else b:=b-a;
	uc:=a;
    bc:=(x*y)/uc;
    Write('USCLN va BSCNN ',x,' va ',y,' la US ',uc,' BS ',bc:2:0);
	Readln
End.
 1. Số hoàn hảo
 2. In ra màn hình dãy số Fibonaci
 3. Chuyển đổi hệ số
4.8 6 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
2 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Cao Duy Hải
Cao Duy Hải
1 year ago

chương trình sai hết rồi ông ơi, chạy ra láo quá

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x