Tính tổng của n 1+2+3+..+n số

2

Đây là một dạng toán thường hay gặp, bạn sẽ gặp 2 dang dưới đây trong các bài liên quan đến vòng lặp trong pascal. Sau này khi học thêm các hàm hay lệnh khác thì dãy số yêu cầu tính sẽ theo một quy tắc khó hơn.

Tính tổng của n 1+2+3+..+n số, n nhập từ bàn phím?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Program viet_chuong_trinh_tong;
uses crt;
var n,i,s:integer;
Begin
  Clrscr;
  write('nhap so :');
  readln(n);
  S:=0; {tong ban dau = 0}
  for i:=1 to n do S:=S+i; {cong don cho toi n}
  Write('Tong cua 1+2+3+=',S);
readln;
End.

Tính tổng của n 1+3+5+..+n số, n nhập từ bàn phím

Program viet_chuong_trinh_tong;
uses crt;
var n,i,s:integer;
Begin
  Clrscr;
  write('nhap so :');
  readln(n);
  i:=1;
  S:=0; {tong ban dau = 0}
  While i<=n Do
    begin
      S:=S+i; {cong don cho toi n}
      i:=i+2;
    end;
  Write('Tong cua 1+3+5+=',S);
readln;
End.

Ngoài ra các bạn cũng nên tập viết thử bằng vòng lặp Repeat … Until, lặp cho đến khi… việt viết bằng nhiều vòng lặp sẽ giúp các bạn nhanh chóng làm quen với pascal và phân biệt được cách thức sử dụng vòng lặp.

  1. Một số hàm và lệnh pascal cơ bản
  2. Biến số và hằng số trong lập trình pascal
4.4 9 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
2 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Vân
Vân
2 years ago

Cho mk hoir giải s=1+3+…+n (lớp 8) nhứ thế nào ạ?

Huỳnh Tấn Trình
Huỳnh Tấn Trình
1 year ago

Tính tổng s=1+2+3+….N (với N là số dương ,N>1) lớp 10

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x